คอร์สเทอมต้นเพิ่มเกรด

**รับสมัครเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น. **

รายละเอียด

   -  เปิดเรียน 27 พ.ค.2560 – 10 ก.ย.2560

   -  เวลาเรียน 8.30 น. - 12.10 น.

ค่าเรียนพร้อมเอกสารประกอบการเรียน 3,500 บาท

  • ทุกห้องเรียนในห้องปรับอากาศ
  • สมัครก่อนได้เลือกที่นั่งก่อน
  • กวดเข้มเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
  • กำลังเริ่มเรียน

ป.5 – ป.6

   -  กวดเข้มเพื่อสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1

   -  เรียน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคม

   -  เปิด 2 รอบ คือ
1. เสาร์ (เช้า) เวลาเรียน 8.30 น. - 12.10 น. (27 พ.ค.2560 – 9 ก.ย.2560)
2. อาทิตย์ (เช้า) เวลาเรียน 8.30 น. - 12.10 น. (28 พ.ค.2560 – 10 ก.ย.2560)

ม.1-2-3

   -  เรียนเพิ่มเกรด เนื้อหาเทอมต้น ปีการศึกษา 2560

   -  เรียน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและสังคม

   -  เวลาเรียน 8.30 น. - 12.10 น.
ม. 1 เรียนวันอาทิตย์ (เช้า) (28 พ.ค.2560 – 10 ก.ย.2560)
ม. 2 เรียนวันเสาร์ (เช้า) (27 พ.ค.2560 – 9 ก.ย.2560)
ม. 3 เรียนวันอาทิตย์ (เช้า) (28 พ.ค.2560 – 10 ก.ย.2560)

Get in Touch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam