คอร์สเรียนล่วงหน้าเทอมต้น เมษายน 2560

**รับสมัครเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น. **

รายละเอียด

   -  เปิดเรียน วันอาทิตย์ ที่ 2 เม.ย. – 25 เม.ย. 2560

   -  ตารางเรียน เริ่มเรียนวันที่ 2,3,4,5,6,7,10,11,17,18,19,20,21,24 และ 25 เมษายน 2560 (รวม 15 วัน)

   -  เวลาเรียน 8.30 น. - 12.10 น. (รวม 60 ชั่วโมง)

   -  เรียน 5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา

ค่าเรียนพร้อมเอกสารประกอบการเรียน 3,500 บาท

  • ทุกห้องเรียนในห้องปรับอากาศ
  • สมัครก่อนได้เลือกที่นั่งก่อน
  • กวดเข้มเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
  • กำลังเริ่มเรียน

Get in Touch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam