คอร์สพิเศษ สอบเข้า ม. 1 (11 - 30 มีนาคม 2560)

**รับสมัครเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น. **

รายละเอียด

   -  เปิดเรียน 11 - 30 มีนาคม 2560

   -  ตารางเรียน 11,12,18 – 30 มีนาคม 2560

   -  เวลาเรียน 8.30 น. - 12.10 น. (รวม 60 ชั่วโมง)

ค่าเรียนพร้อมเอกสารประกอบการเรียน 4,000 บาท

  • ทุกห้องเรียนในห้องปรับอากาศ
  • สมัครก่อนได้เลือกที่นั่งก่อน
  • เทคนิคการทำข้อสอบเข้า ม.1
  • ให้คำปรึกษาในการเรียนและการสอบเข้าชั้น ม.1

Get in Touch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam